Dashboard
שעון האמת
שעון האמת-היום לפי שעה זמנית
כך התנהלו חיינו עד להופעת השעה הקבועה והוא שעון בית המקדש הנכון לכולם. מושג ה"זמן" במוחו של האדם הוא יצירה אלוהית בלתי נתפסת ובלתי מדידה, הזמן מחבר בין המחשבה השכלית המובנת והנמדדת, לבין לב רגש ואמונה הבלתי מדידים. ביישומון שעון האמת מיושמת תפיסת התורה הנ"ל.
הורדת שעון האמת עבור מכשירי Apple הורדת שעון האמת עבור מכשירי Android