Dashboard
תורי - ושכולם יחכו
תורי זו מערכת תורים שמאפשרת קביעת תורים לעסקים שונים מבלי לזוז מהספה.האפליקציה מעדכנת את המשתמש בזמן אמת לגבי עיכובים וזמן התור.
האפליקציה מעדכנת את המשתמש בזמן אמת לגבי עיכובים ומודיעה על הזמן הראלי שנותר עד התור.
עמוד המערכת