Dashboard
SimV
מערכת תקשורת חדשנית וממוקדת העושה שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים.
משלבת בתוכה אפליקציית מובייל היוצרת ערוץ תקשורת נגיש זמין ומאובטח עבור המשתמש, דבר המאפשר חשיפה דיווח ופרסום ממוקד למשתמשי הקצה. המערכת המותקנת במוסד משמשת ככלי בידי הלקוחות המאפשר שקיפות תקשורתית: הודעות, דיווחים, התראות, הגעה למוסד, מעקב אחר איש הקשר הישיר שלהם המשתמש בשרותי המוסד ועוד אפשרויות רבות. הדיווח במערכת יתבצע על ידי המשתמש (לא המוסד) או על פי הנחייתו ויהיה באחריותו המלאה לדיווח אמת, לתוצאות וההשלכות של הדיווחים הללו.
עמוד המערכת